CONTACT US

CESthailand.com

บริษัท ศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125562005564

ที่อยู่ : 19/2 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทร : 02-021-6864 Fax : 02-021-6859

มือถือ : 090-929-6864, 065-935-0555 Hotline : 089 944 9551

อีเมล : sale3@cesthailand.com Express Email : korn@cesthailand.com